Информација о просечној заради исплаћеној у новембру 2015. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 346 од 25. децембра 2015. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у новембру 2015. године износи 60.913 динара. Исплаћена зарада у новембру 2015. номинално је већа од исплаћене зараде у октобру 2015. за 0,2% и реално већа за 0,3%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у новембру 2015. године износи 44.166 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у октобру 2015. године номинално је већа за 0,1% а реално већа за 0,2%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

   

    Новембар 2015

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

60.913

44.

   

Просечна зарада исплаћена у новембру 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у новембру 2014. године, номинално је мања за 0,1%, а реално је мања за 1,4%.

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у новембру 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у новембру 2014. године, номинално је мања за 0,1%, а реално мања за 1,4%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за новембру 2015. године од 60.913 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. јануара 2016. године у износу од 304.565 динара (60.913 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste