Утврђени су износи минималне акцизе за дуванске прерађевине

Влада Републике Србије, донела је Одлуку о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине. Одлука је објављена у  "Службеном гласнику Републике Србије", број 12/15. од 31. јануара 2015. године.

  

Одлуком су утврђени износи просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) и минималне акцизе на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут).

 

Износи просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван и дуван за лулу) су:

 

Врста дуванских прерађевина

Јединица мере

Износ просечне пондерисане малопродајне цене

Износ минималне акцизе

Цигарете

дин./пак.

203,08

120,03

Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:

   

- резани дуван

дин./kg

6.454,74

3.900,98

- дуван за лулу

дин./kg

11.224,67

4.602,11

- дуван за жвакање

дин./kg

 

3.900,98

- бурмут

дин./kg

 

5.800,00

  

Износ минималне акцизе примењиваће се од наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије", односно од 1. фебруара 2015. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste