Одложена обавеза вођења јединствене евиденције непокретности у јавној својини до 28. фебруара 2016. године

Влада Републике Србије, на основу члана 64. став 4. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС", бр. 72/11, 88/13 и 105/14), донела је Уредбу о изменама и допунама Уредбу о евиденцији непокретности у јавној својини („Сл. гласник РС", бр. 19/15), која је ступила на снагу 28. фебруара 2015. године.

   

Овим изменама и допунама:

 

- за годину дана је одложен почетак примене важеће Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини („Сл. гласник РС", бр. 70/14), односно одложено је започињање вођења јединствене евиденције непокретности у јавној својини, применом електронских средстава за достављање, обраду и складиштење података и то до 28. фебруара 2016. године;

   

- продужен је рок примене старе Уредбе о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини („Сл. гласник РС", бр. 27/96) до 28. фебруара 2017. године, што значи да ће до тог датума, а све до стицања права јавне својине аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, у складу са Законом о јавној својини, сви корисници односно носиоци права коришћења податке о евиденцији непокретности у државној својини достављати Дирекцији, на старом обрасцу (НЕП - евиденција непокретности) у року од 30 дана од дана настале промене, односно од дана прибављања непокретности.

   

У вези са овим изменама и допунама Уредбе објавићемо детаљнији напис у следећем броју Рачуноводствене праксе 6/2015.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste