Утврђене каматне стопе „ван" дохвата руке

Министар финансија донео је предлог Правилника о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке" за 2014. годину. (у даљем тексту: Правилник). Правилником су прописане каматне стопе које се, у складу са принципом „ван дохвата руке", обрачунавају на зајмове и кредите између повезаних лица, за потребе утврђивања пореза на добит за 2014. годину.

 

Каматне стопе су:

 

1) за банке и даваоце финансијског лизинга:

  (1) 7,14% на краткорочне кредите у RSD;

  (2) 4,39% на кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

  (3) 3,12% на кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;

  (4) 5,86% на кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

  (5) 4,42% на кредите у SEK и динарске кредите индексиране у SEK;

  (6)13,00% на кредите у RUB и динарске кредите индексиране у RUB;

 

2) за друга привредна друштва:

  (1) 13,82% на краткорочне кредите у RSD;

  (2) 11,12% на дугорочне кредите у RSD;

  (3) 6,57% на краткорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

  (4) 5,79% на дугорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

  (5) 8,49% на краткорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

  (6) 7,07% на дугорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

  (7) 5,28% на краткорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;

  (8) 5,74% на дугорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD.

   

О начину обрачуна и утврђивању камате ван дохвата руке опширније је писано у РП 4-5/15.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste