Нова референтна каматна стопа и стопа затезне камате

Утврђена је нова референтна каматна стопа

   

Извршни одбор Народне банке Србије донео је на седници одржаној 11. јуна 2015. године одлуку којом се референтна каматна стопа смањује са 6,50% на 6,00%. Референтна каматна стопа од 6,00% примењује се од 11. јуна 2015. године.

 

С обзиром да се према члану 75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној каматној стопи, која сада износи 6,00%, увећаној за 10 процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто, то значи да ће се од 11. јуна 2015. године камата за неблаговремено плаћене јавне приходе обрачунавати и плаћати по стопи од 16,00%. 

 

Објављена је стопа затезне камате за динар која се примењује од 12. јуна 2015. године

 

Законом о затезној камати, који је ступио на снагу 25. децембра 2012, прописано је да ће Народна банка Србије на својој интернет презентацији објављивати стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.

     

С обзиром на то да је Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 11. јуна 2015. године донео одлуку којом се референтна каматна стопа смањује са 6,50% на 6,00%, Народна банка Србије објавила је на својој интернет презентацији стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене Одлуком о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.
 

Стопа затезне камате за динар је 14,00%. Ову стопу чини Референтна каматна стопа од 6,00%, увећана за фиксну каматну стопу од 8 процентних поена, а важи од 12. јуна 2015. године.
 

У табели која следи приказане су стопе затезне камате и за валуте предвиђене Одлуком о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту и датуми од када те стопе важе.
 


Шифра
валуте
Назив
земље
Ознака 
валуте
Стопа затезне камате
У % 
нa год. нивоу
Датум
објављивања
Важи од
941
Република    Србија
RSD
14,00 
11.6.2015.
12.6.2015. 
978
ЕМУ
EUR
8,05
9.9.2014.
10.9.2014.
36
Аустралија
AUD
10,00
5.5.2015.
6.5.2015.
124
Канада
CAD
8,75
21.1.2015.
22.1.2015.
156
Кина
CNY
13,10
11.5.2015.
12.5.2015.
191
Хрватска
HRK
14,00
24.12.2012.
25.12.2012.
203
Чешка    Република
CZK
8,05
24.12.2012.
25.12.2012.
208
Данска
DKK
8,05
20.1.2015.
21.1.2015.
348
Мађарска
HUF
9,65
26.5.2015.
27.5.2015.
392
Јапан
JPY
8,05
24.12.2012.
25.12.2012.
414
Кувајт
KWD
10,00
24.12.2012.
25.12.2012.
578
Норвешка
NOK
9,25
11.12.2014.
12.12.2014.
643
Руска    Федерација
RUB
20,50
4.5.2015.
5.5.2015.
752
Шведска
SEK
7,75
24.3.2015.
25.3.2015.
756
Швајцарска
CHF
7,25
15.1.2015.
16.1.2015.
826
Велика Британија
GBP
8,50
24.12.2012.
25.12.2012.
840
САД
USD
8,13
24.12.2012.
25.12.2012.
977
Босна и Херцеговина
BAM
8,05
9.9.2014.
10.9.2014.
985
Пољска
PLN
9,50 
4.3.2015.
5.3.2015.


 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste