Информација о просечној заради исплаћеној у мају 2015. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 163 од 25. јуна 2015. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у мају 2015. године износи 60.487 динара. Исплаћена зарада у мају 2015. номинално је мања од исплаћене зараде у априлу 2015. за 3,3% и реално мања за 3,0%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у мају 2015. године износи 43.964 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у априлу 2015. године номинално је мања за 3,6% и реално мања за 3,3%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

   

    Мај 2015

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

60.487

43.964

   

Просечна зарада исплаћена у мају 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у мају 2014. године, номинално је мања за 0,8%, а реално је мања за 2,3%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у мају 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у мају 2014. године, номинално је мања за 0,5%, а реално мања за 2,0%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за мај 2015. године од 60.487 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. јула 2015. године у износу од 302.435 динара (60.487 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste