Информација о просечној заради исплаћеној у јуну 2015. године и просечној заради исплаћеној у II кварталу 2015. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 197 од 24. јула 2015. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јуну 2015. године износи 61.302 динара. Исплаћена зарада у јуну 2015. номинално је већа од исплаћене зараде у мају 2015. за 1,3% и реално већа за 0,8%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јуну 2015. године износи 44.583 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у мају 2015. године номинално је већа за 1,4% а реално већа за 0,9%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

   

    Јун 2015

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

61.302

44.583

   

Просечна зарада исплаћена у јуну 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у јуну 2014. године, номинално је мања за 1,1%, а реално је мања за 2,9%.

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јуну 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јуну 2014. године, номинално је мања за 0,7%, а реално мања за 2,6%.

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јун 2015. године од 61.302 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. августа 2015. године у износу од 306.510 динара (61.302 х 5).

 

У истом саопштењу Републичког завода за статистику објављен је и податак о просечној заради која је исплаћена у II кварталу 2015. године. Просечна зарада у Републици Србији која је исплаћена у II кварталу 2015. године износи 61.445 динара, а просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у II кварталу 2015. године износи 44.721 динара.

 

С обзиром на то да у складу са чланом 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... , 68/14), најнижу месечну основицу чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци Републичког завода за статистику, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа, произилази да је износ најниже месечне основице која ће се примењивати у периоду од 1. августа 2015. године до 31. октобра 2015. године 21.506 динара (61.445 x 35%).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste