Измене Закона о порезу на додату вредност

Скупштини Републике Србије упућен је предлог Закона о изменама и допунама закона о порезу на додату вредност, за који се очекује да ће бити усвојен у најскоријем року, можда већ и ове недеље. Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 15. октобра 2015. године, осим појединих одредаба.

    

Измене и допуне Закона о ПДВ су веома обимне, а биће и неких системских измена. Измене су бројне, тичу се грађевинске делатности, пореског пуномоћника, измене пореске основице, подношења пореских пријава и плаћања пореза, измена у вези претходног пореза... Опширније ћемо о изменама Закона о ПДВ говорити на семинару на Златибиру, и писати наредном броју рачуноводствене праксе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste