Рок за подношење пореске пријаве ПП ПДВ је 15. јануар 2016. године

У вези са дилемом око рокoва за подношење пореске пријаве ПП ПДВ, пре свега за тромесечне обвезнике, Пореска управа је на свом сајту (http://www.poreskauprava.gov.rs/) објавила саопштење у којем се подсећа да је сходно последњим изменама Закона о ПДВ-у, од 01. јануара 2016. године рок за подношење пореске пријаве за ПДВ 15 дана, по истеку пореског периода.

   

У вези са наведеним, Пореска управа обавештава све тромесечне обвезнике ПДВ да је рок за подношење пореске пријаве за ПДВ за последњи квартал 2015. године 15. јануар 2016. године.

   

Дакле, овим саопштењем потврђен је наш став да је почев од 1. јануара 2016. године рок за подношење пореске пријаве ПП ПДВ 15 дана по истеку пореског периода, односно да је за подношење пореске пријаве ПП ПДВ за децембар 2015. године (месечне обвезнике) / октобар-децембар 2015. године (тромесечне обвезнике) рок - 15. јануар 2016. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste