Презентација правилника о евиденцији промета робе, четвртак, 28.01.2016. у 11:00 часова у згради града Ваљева

 

 Поводом почетка примене новог Правилника о евиденцији промета, које је Министарство трговине, туризма и телекомуникација донело 2. децембра 2015. (објављен у Сл. гласнику РС број 99/2015), Регионална привредна комора Ваљево у сарадњи са Привредном комором Србије, Удружењем трговине, Министарством трговине, туризма и телекомуникација,  USAID-BEP и Савезом рачуновођа и ревизора Србије,  организује и позива Вас на:

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРАВИЛНИКА
О ЕВИДЕНЦИЈИ ПРОМЕТА РОБЕ

која ће се одржати у четвртак , 28. јануара 2016. у 11:00 часова у згради Града Ваљева, велика сала на I спрату, Карађорђева 64, Ваљево.

   

Најзначајније новине садржане у Правилнику о евиденцији промета, Књигу евиденције КЕП образац презентоваће мр Снежана Митровић, члан Радне групе за израду Правилника о евиденцији промета робе испред Савеза рачуновођа и ревизора Србије.

 

Презентација је намењена свим релевантним учесницима који врше промет робе на мало, промет робе на велико а пословне књиге не воде по принципу двојног књиговодства, врше откуп пољопривредних производа и домаћих животиња, пружају комисионе услуге у промету робе, књиговодственим агенцијама и софтверским компанијама, тржишним инспекторима и свим заинтересованим за ову проблематику.

 

Молимо Вас да своје присуство потврдите до 27. јануара  на email:  biljana@rpk-valjevo.co.rs и ljuba@rpk-valjevo.co.rs  Контакт особе у РПК Ваљево: Биљана Вукомановић и Љуба Петровић, телефон: 14/221-721


АРХИВА ВЕСТИ

ereste