Добијање обавештења о БОП-у за плаћање месечних аконтација пореза на добит (Саопштење Пореске управе)

У вези са проблемом који су порески обвезници имали око недобијања обавештења о БОП-у, Пореска управа је 28. јануара 2016. године на свом сајту (www.poreskauprava.gov.rs) објавила обавештење следеће садржине:

   

Порески обвезници који су до 31.03.2015. години поднели пореску пријаву пореза на добит правних лица у папирном облику, уколико до сада поштом нису добили писано обавештење са позивом на број одобрења плаћањa (БОП) за уплату привремених месечних аконтација у 2016. години, треба да се обрате надлежној организационој јединици Пореске управе.

   

Плаћање привремених месечних аконтација у 2016.  години, почев од аконтације која се односи на јануар месец 2016. године и доспева за плаћање 17.02.2016. године, врши се по позиву на број одобрења за плаћање (БОП) добијеном у Обавештењу о успешном пријему пореске пријаве електронским путем за период 01.01. - 31.12.2014. године.".


АРХИВА ВЕСТИ

ereste