Допис упућен Министарству финансија - "Примедбе и предлози у вези новопрописаних евиденција ПДВ и прегледа обрачуна ПДВ"

Поштовани,

   

Савез РР Србије је 17.10.2016. године упутио Министарству финансија примедбе и предлоге за превазилажење проблема везаних за нови Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ ("Службени гласник РС", бр. 80/16).

 

Истог дана је одржан и састанак у Министарству финансија на којем су били присутни представници Министарства финансија, Пореске управе, Савеза РР Србије и Уније послодаваца Србије. Представници Савеза и Уније су детаљно образложили свој став, у вези са којим очекујемо позитивно решење, уз нашу спремност да пружимо потребну професионалну стручну помоћ. Кроз очекивану сарадњу, избегле би се последице примене наведеног правилника.

   

Допис упућен Министарству финансија - "Примедбе и предлози у вези новопрописаних евиденција ПДВ и прегледа обрачуна ПДВ" можете преузети овде. 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste