Информација о просечној заради исплаћеној у септембру 2016. године и просечној заради исплаћеној у III кварталу 2016. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 281 од 25. октобра 2016. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у септембру 2016. године износи 64.150 динара. Исплаћена зарада у септембру 2016. номинално је већа од исплаћене зараде у августу 2016. за 2,7% и реално већа за 3,3%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у септембру 2016. године износи 46.558 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у августу 2016. године номинално је већа за 2,8% а реално већа за 3,4%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Септембар 2016

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

64.150

46.558

   

Просечна зарада исплаћена у септембру 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у септембру 2015. године, номинално је већа за 6,0%, а реално је већа за 5,4%.

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у септембру 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у септембру 2015. године, номинално је већа за 6,0%, а реално већа за 5,4%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за септембар 2016. године од 64.150 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. новембра 2016. године у износу од 320.750 динара (64.150 х 5).

 

У истом саопштењу Републичког завода за статистику објављен је и податак о просечној заради која је исплаћена у III кварталу 2016. године. Просечна зарада у Републици Србији која је исплаћена у III кварталу 2016. године износи 63.441 динара, а просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у III кварталу 2016. године износи 46.041 динара.

 

С обзиром на то да у складу са чланом 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... , 112/15), најнижу месечну основицу чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци Републичког завода за статистику, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа, произилази да је износ најниже месечне основице која ће се примењивати у периоду од 1. новембра 2016. године до 31. јануара 2017. године 22.204 динара (63.441 x 35%).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste