Информација о просечној заради исплаћеној у октобру 2016. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 308 од 25. новембра 2016. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у октобру 2016. године износи 62.414 динара. Исплаћена зарада у октобру 2016. номинално је мања од исплаћене зараде у септембру 2016. за 2,7% и реално мања за 3,4%.

  
Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у октобру 2016. године износи 45.281 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у септембру 2016. године номинално је мања за 2,7% а реално мања за 3,4%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Октобар 2016

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

62.414

45.281

   

Просечна зарада исплаћена у октобру 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у октобру 2015. године, номинално је већа за 2,7%, а реално је већа за 1,2%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у октобру 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у октобру 2015. године, номинално је већа за 2,6%, а реално већа за 1,1%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за октобар 2016. године од 62.414 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. децембра 2016. године у износу од 312.070 динара (62.414 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste