Информација о просечној заради исплаћеној у новембру 2016. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 340 од 26. децембра 2016. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у новембру 2016. године износи 63.061 динара. Исплаћена зарада у новембру 2016. номинално је већа од исплаћене зараде у октобру 2016. за 1,0% и реално већа за 1,1%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у новембру 2016. године износи 45.767 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у октобру 2016. године номинално је већа за 1,1% а реално већа за 1,2%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Новембар 2016

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

63.061

45.767

   

Просечна зарада исплаћена у новембру 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у новембру 2015. године, номинално је већа за 3,5%, а реално је већа за 2,0%.

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у новембру 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у новембру 2015. године, номинално је већа за 3,6%, а реално већа за 2,1%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за новембар 2016. године од 63.061 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. јануара 2017. године у износу од 315.305 динара (63.061 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste