Каталог шифара врсте прихода/накнаде на које се плаћа порез на добит по одбитку и по решењу

У Рачуноводственој пракси бр. 6/16, страна 159, у делу: Актуелне информације, објавили смо информацију о томе да је донет Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица ("Сл. гласник РС", бр. 14/16), а у којем је прописан нови Каталог шифара врсте прихода/накнаде на које се плаћа порез на добит по одбитку и по решењу. У тексту смо објавили и наведени каталог, који се примењује од 1. марта 2016. године.

 

Међутим, у „Сл. гласнику РС", бр. 15/16, објављена је Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица, која се односе на то да се уместо погрешно објављеног каталога шифара прихода/накнада, даје исправан текст Каталога шифара врсте прихода/накнаде на које се плаћа порез на добит по одбитку и по решењу. У овом најновијем каталогу шифара прихода/накнада, додате су 3 нове шифре прихода/накнада, о чему смо обавестили наше претплатнике путем Додатка: Актуелне информације.

 

У наставку дајемо цео Каталог шифара врсте прихода/накнаде на које се плаћа порез на добит по одбитку и по решењу, који се примењује од 1. марта 2016. године и којим се замењује каталог који смо објавили у РП, бр. 6/16, страна 159.


Каталог шифара врсте прихода/накнаде на које се плаћа порез на добит по одбитку и по решењу

АРХИВА ВЕСТИ

ereste