Од 7. марта 2016. године омогућен приступ Посебном информационом систему АПР за достављање редовних годишњих финансијских извештаја

Према обавештењу Агенције за привредне регистре (АПР), објављеном на сајту www.apr.gov.rs, од понедељка 7. марта 2016. године биће омогућен приступ Посебном информационом систему Агенције, којим се обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја са прописаном документацијом за 2015. годину, чији је рок за достављање 30. јун 2016. године.

 

АПР наставља да пружа подршку корисницима, односно сва питања, као и до сада, могу слати мејлом на следеће адресе: obveznicifi@apr.gov.rs , finizvestaji@apr.gov.rs и sd@apr.gov.rs.

   

У обавештењу је наведено и следеће:

 

„Извештаје за статистичке потребе за 2015, годину, потписане квалификованим електронским потписом, електронским путем је доставило 150.000 правних лица и предузетника. Од тога је 104.000, односно 69 одсто обвезника истовремено измирило обавезу достављања и редовних годишњих финансијских извештаја, који су послати уз извештаје за статистичке потребе. Само статистичке извештаје поднело је 34.000, односно 23 одсто правних лица и предузетника, а достављено је и 12.000 изјава о неактивности (8 одсто обвезника).

   

Агенција је отпочела обраду извештаја за статистичке потребе која ће бити завршена у прописаним роковима. Агенција ће објављивати на својој интернет страни обавештења о утврђеним недостацима, а обвезнике подсећамо да недостатке треба да отклоне у року од 8 дана од дана објављивања на сајту. У противном, подаци из достављеног извештаја не могу бити уписани у базу за статистичке потребе.".


АРХИВА ВЕСТИ

ereste