Упутство о остваривању права на отпремнине/накнаде сходно Закону о максималном броју запослених

Министарство државне управе и локалне самоуправе је 25. марта 2016. године на свом сајту објавило обавештење које се односи на поступак остваривања права запослених на отпремнине/накнаде из буџета Републике Србије:

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је упутства која се односе на поступак остваривања права запослених на отпремнине/новчане накнаде из буџета Републике Србије сходно одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015 - даље: Закон).

 

Упутства, подељена на запослене у јединицама локалне самоуправе и за запослене у систему државних органа и јавних служби, имају за циљ олакшавање процеса спровођења рационализације код организационих облика који су обухваћени наведеним Законом.

 

1. Упутство о примени одредаба Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору које се односе на поступак остваривања права запослених на новчану накнаду или отпремнину из буџета Републике Србије можете преузети на следећем линку:

 

http://mduls.gov.rs/doc/Uputstvo za otpremnine - 24.02.2016-1.docx

    

2. Упутство о примени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору које се односе на јединице локалне самоуправе које планирају да изврше рационализацију запослених у већем обиму од планираног, за потребе исплата новчаних накнада или отпремнина можете преузети на следећем линку:

 

http://mduls.gov.rs/doc/Uputstvo%20lokalna%20samouprava%20-%2024.02.2016.docx


АРХИВА ВЕСТИ

ereste