Категорисани угоститељски објекти немају обавезу промене пословног имена у АПР

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, је, делимично и захваљујући објави наше вести и захтевом за тумачењем, 4. априла 2016. године донело најновије мишљење према којем „код оних привредних субјеката који делатност обављају у категорисаном угоститељском објекту, а претходно је у потпуности окончан поступак разврставања у категорију и донето решење о томе, у пословном имену, фирми или другом називу, као и ознаци могу бити садржане речи које указују на врсту категорисаног објекта у коју су важећим решењем министра и разврстани.

 

Дакле, у складу са нашим захтевом, Министарство трговине, туризма и телекомуникација је изашло у сусрет привредним субјектима и објавило претходно поменуто мишљење по којем се усклађивање имена не односи на привредне субјекте који делатност обављају у категорисаном угоститељском објекту и који поседују важеће решење министра о разврставању у категорију.


Мишљење Министарства трговине, туризма и телекомуникација

АРХИВА ВЕСТИ

ereste