Информација о просечној заради исплаћеној у мају 2016. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 161 од 24. јуна 2016. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у мају 2016. године износи 60.520 динара. Исплаћена зарада у мају 2016. номинално је мања од исплаћене зараде у априлу 2016. за 10,3% и реално мања за 10,4%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у мају 2016. године износи 43.951 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у априлу 2016. године номинално је мања за 10,8% а реално мања за 10,9%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

   

    Мај 2016

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

60.520

43.951

   

Просечна зарада исплаћена у мају 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у мају 2015. године, номинално је већа за 0,1%, а реално је мања за 0,6%.

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у мају 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у мају 2015. године, номинално је на истом нивоу а реално мања за 0,7%.

  

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за мај 2016. године од 60.520 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. јула 2016. године у износу од 302.600 динара (60.520 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste