Усвојен нови правилник о ПДВ евиденцијама и уведен преглед обрачуна ПДВ

Након дужег времена, преокрета и безбројних перипетија, у „Сл. гласнику РС", бр. 90/17 од 6.10.2017. године, објављен је Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВПравилник је измењен у односу на раније предложену верзију, коју смо објавили у РП 18/17, али углавном у козметичком погледу (углавном тако што су промењени бројеви табела у Обрасцу ПОПДВ), тако да је остао убедљиво најобимнији правилник те врсте у Европи.

   

Правилник би требао да се примењује од 1. јануара 2018. године, на први порески период у 2018. години (јануар за месечне обвезнике, јануар - март за тромесечне). До правилника се може доћи овде. С овим правилником ћемо детаљно упознати све наше претплатнике, као и чланове Савеза рачуновођа и ревизора Србије, на нашем семинару који ће бити одржан од 23.11. - 1.12.2017. године.

   

Иначе, није сигурно ни да је ово крај приче о овом правилнику, јер постоје наговештаји да ће се вршити измене Закона о порезу на додату вредност, којим ће, између осталог, примена овог правилника бити одложена до 1. јула 2018. године. Али, до тад нас све очекује још много неизвесности и обрта.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste