Објављена су упутства за припрему буџета Републике Србије и одлука о буџету локалних власти за 2018. годину

На сајту Министарства финансија, дана 9. новембра 2017. године, објављено је:

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину, са прилозима:

· Лимити (2018-2020),

· Инструкција за пројекте који се финансирају из европских фондова (ИПА) 2018 - 2020

· Упутство за израду програмског буџета (које је из фебруара 2014. године, ажурирано у октобру 2017. године)

· Прилозима:

•·         1; 2а и 2б; 3а и 3б; 4; 5; 6; 7; 8; 9 - Еxcel tabele;

•·         2ц - ПДФ

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину, са прилозима:

· Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета - предлог за градове, општине и градске општине у Републици Србији

· Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

· Прилог 1 - Преглед броја запосслених и средстава за плате у 2018 години

· Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката у периоду 2018-2020. године

Наведена упутства и прологе можете преузети са следећих линкова:

http://www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=8268

http://www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=8452


АРХИВА ВЕСТИ

ereste