Објашњење у вези опорезивања кафе акцизом од 1. јануара 2018. године

Као што смо писали у РП 1/17, Законом о изменама и допунама Закона о акцизама („Сл. гласник РС", бр. 108/16) прописано је да се од 1. јануара 2018. године на другачији начин уређује опорезивање акцизом кафе, тако што се проширује обухват обвезника акцизе на кафу, осим на увознике кафе, и на оне који у Републици Србији врше производњу кафе (прераду, пржење, паковање и др. радње). Поред тога, уведена је обавеза обележавања паковања кафе за крајњу потрошњу акцизном маркицом.

  

Да би појаснило тај процес, Министарство финансија је дало своје Објашњење, које се може наћи на сајту Министарства финансија, на адреси  http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/misljenja/2017/Objasnjenje%20akciza%20kafe.pdf.

   

На жалост, наведено Објашњење није решило кључни проблем у корист обвезника, да ли, да би произвођач умањио акцизу на кафу, треба да плати по рачуну претходног учесника у промету само акцизу, или цео износ рачуна. И из Објашњења, као и из законских прописа које смо навели у тексту у РП 1/17, се може закључити да мора бити плаћен цео рачун, што је нелогично и неповољно решење, а за државу заправо није битно (јер је њој битно да се плати акциза на кафу). Овај проблем, пре свега ликвидносни за прерађиваче, је могао бити решен кроз Објашњење, али на жалост није. Надамо се да ће се решити неком допуном Објашњења или Мишљењем Министарства финансија.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste