Просечна зарада за новембар и највиша месечна основица од 1.1.2018.

Просечна бруто зарада исплаћена у новембру 2017. године износи 65.609 динарa. Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у новембру 2017. године износи 47.575 динарa («Сл. гласник РС», бр. 11717)

   

Највиша месечна основица доприноса, од 1. јануара 2018. године, износи 328.045 динара (65.609 x 5). Овај податак о највишој месечној основици доприноса, примењиваће се до објављивања новог податка о највишој месечној основици доприноса за 2018. години, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање («Сл. гласник РС», бр. 113/17).

   

Очекује се да Министар финансија објави нови податак о највишој месечној основици доприноса око 5. јануара 2018. године (нови износ се примењује наредног дана од дана објављивања у «Сл. гласнику», о чему смо писали у РП бр. 1/18, страна 37). У "Сл. гласнику РС", бр. 117/17, објављен је податак о просечној заради исплаћеној у периоду од децембра 2016. до новембра 2017. године, која износи  65.866 динара, тако да ће највиша месечна основица износити 329.330 динара (65.866 х 5), а примењиваће се од наредног дана од дана објављивања у "Сл. гласнику РС", као шо смо већ навели.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste