Информација о просечној заради исплаћеној у јануару 2017. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 40 од 24. фебруара 2017. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јануару 2017. године износи 57.231 динара. Исплаћена зарада у јануару 2017. номинално је мања од исплаћене зараде у децембру 2016. за 22,3% и реално мања за 23,4%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јануару 2017. године износи 41.508 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру 2016. године номинално је мања за 22,4% а реално мања за 23,5%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Јануар 2017

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

57.231

41.508

   

Просечна зарада исплаћена у јануару 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у јануару 2016. године, номинално је већа за 2,6%, а реално је већа за 0,2%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јануару 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јануару 2016. године, номинално је већа за 2,6%, а реално већа за 0,2%.

  

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јануар 2017. године од 57.231 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. марта 2017. године у износу од 286.155 динара (57.231 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste