Информација о просечној заради исплаћеној у априлу 2017. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 131 од 25. маја 2017. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у априлу 2017. године износи 68.246 динара. Исплаћена зарада у априлу 2017. номинално је већа од исплаћене зараде у марту 2017. за 3,9% и реално већа за 3,1%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у априлу 2017. године износи 49.635 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у марту 2017. године номинално је већа за 3,8% а реално већа за 3,0%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

    

    Април 2017

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

68.246

49.635

     

Просечна зарада исплаћена у априлу 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у априлу 2016. године, номинално је већа за 1,2%, а реално је мања за 2,7%.

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у априлу 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у априлу 2016. године, номинално је већа за 0,8%, а реално је мања за 3,1%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за април 2017. године од 68.246 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. јуна 2017. године у износу од 341.230 динара (68.246 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste