Информација о просечној заради исплаћеној у мају 2017. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 166 од 26. јуна 2017. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у мају 2017. године износи 64.860 динара. Исплаћена зарада у мају 2017. номинално је мања од исплаћене зараде у априлу 2017. за 5,0% и реално мања за 4,5%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у мају 2017. године износи 47.136 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у априлу 2017. године номинално је мања за 5,0% а реално мања за 4,5%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Мај 2017

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

64.860

47.136

   

Просечна зарада исплаћена у мају 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у мају 2016. године, номинално је већа за 7,2%, а реално је већа за 3,6%.

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у мају 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у мају 2016. године, номинално је већа за 7,2%, а реално је већа за 3,6%.

  

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за мај 2017. године од 64.860 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. јула 2017. године у износу од 324.300 динара (64.860 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste