Информација о просечној заради исплаћеној у јулу 2017. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 229 од 25. августа 2017. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јулу 2017. године износи 66.251 динара. Исплаћена зарада у јулу 2017. номинално је мања од исплаћене зараде у јуну 2017. за 2,4% и реално мања за 2,0%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јулу 2017. године износи 48.101 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јуну 2017. године номинално је мања за 2,3% и реално мања за 1,9%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Јул 2017

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

66.251

48.101

   

Просечна зарада исплаћена у јулу 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у јулу 2016. године, номинално је већа за 4,0%, а реално је већа за 0,8%.

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јулу 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јулу 2016. године, номинално је већа за 3,9%, а реално је већа за 0,7%.

   

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јул 2017. године од 66.251 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. септембра 2017. године у износу од 331.255 динара (66.251 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste