Информација о просечној заради исплаћеној у августу 2018. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 285 од 25. октобра 2018. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за август 2018. године износила је 68.831 динар, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 49.773 динара.

   

У односу на претходни месец, просечна бруто и нето зарада номинално су веће за 1,2%, а реално веће за 0,9%.

   

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за август 2018. године номинално је већа за 6,2%, а реално за 3,5%, док је просечна нето зарада већа за 6,8% номинално, а за 4,1% реално.


Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

  

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

 

август 2018

август 2018

   

Република Србија - укупно

68.831

49.773

   

Зараде запослених у радном односу

69.318

50.147

Зараде запослених ван радног односа

46.274

32.436

   

Зараде запослених у правним лицима

72.867

52.750

Зараде предузетника и запослених код њих

38.455

27.367

   

Зараде у јавном сектору

77.070

55.512

Зараде ван јавног сектора

64.790

46.958

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste