Објављена су упутства за припрему буџета Републике Србије и одлука о буџету локалних власти за 2019. годину

На сајту Министарства финансија, дана 5. новембра 2018. године, објављено је:

  

- Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину, са прилозима:

- Лимити (2019-2021),

- Инструкција за обезбеђивање износа суфинансирања пројеката који се суфинансирају из финансијске помоћи Европске уније

- БИС корисничко упутство за рад у апликацији за припрему буџета

- Прилози - обрасци и Exel табеле:

- 1;, и 2ц, 3а и 3б; 4; 5; 6; 7; 8 и 9

  

- Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину, са прилозима:

- Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета - предлог за градове, општине и градске општине у Републици Србији

- Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

- Прилог 1 - Преглед броја запосслених и средстава за плате у 2019. години

Наведена упутства и прологе можете преузети, са следећих линкова:

 

http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14054

 

http://www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=8452


АРХИВА ВЕСТИ

ereste