Информација о просечној заради исплаћеној у октобру 2018. године и о основицама доприноса

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 344 од 25. децембра 2018. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за октобар 2018. године износила је 69.012 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 49.901 динар.

   

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је већа за 4,2% а реално за 3,9%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално већа за 4,1%, а реално већа за 3,8%.

 

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за октобар 2018. године номинално је већа за 7,5%, а реално за 5,2%, док је просечна нето зарада већа за 8,0% номинално, а за 5,7% реално.


Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

  

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

 

октобар 2018

октобар 2018

   

Република Србија - укупно

69.012

49 901

   

Зараде запослених у радном односу

69 467

50 253

Зараде запослених ван радног односа

47 814

33 515

   

Зараде запослених у правним лицима

73 039

52 871

Зараде предузетника и запослених код њих

38 583

27 461

   

Зараде у јавном сектору

77 232

55 637

Зараде ван јавног сектора

65 055

47 140

 

У „Сл. гласнику РС" број 103 од 26. децембра 2018. године објављен је и податак о просечној заради у Републици Србији исплаћеној за период од новембра 2017. до октобра 2018. године. Просечна зарада по запосленом у Републици Србији исплаћена за период од новембра 2017. до октобра 2018. године износила је 68.345 динара.

                                                                                                          

Узимајући у обзир наведени податак, на основу одредаба чл. 37. и 42. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15, 113/17 и 95/18), утврђује се:

   

• најнижа месечна основица доприноса у износу од 23.921. динар, и

 највиша месечна основица доприноса у износу од 341.725 динара,                                                                   

  

који ће се примењивати за обрачун и плаћање доприноса почев од 1. јануара 2019. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste