Данас у поноћ (28. фебруара 2018. године) истиче рок за достављање АПР извештаја за статистичке потребе

У складу са одредбама чл. 33. и 35. Закона о рачуноводству, данас - 28. фебруара 2018. године (среда) у поноћ истиче рок за достављање Агенцији за привредне регистре (АПР):

 

- Извештаја за статистичке и друге потребе за 2017. годину, односно

- Извештаја за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај за јавно објављивање за 2017. годину са одговарајућом документацијом, односно

- Изјаве о неактивности за обвезнике који у току 2017. године нису имали пословних догађаја нити су у пословним књигама имали податке о имовини и обавезама.

 

У вези са истицањем рока за доставу извештаја за статистичке и друге потребе, АПР је на својој интернет станици http://www.apr.gov.rs/ објавио саопштење у којем се наводи да после истека законом прописаног рока, путем Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ систем), више неће моћи да се предају Извештај за статистичке потребе и Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и редовни годишњи финансијски извештај са одговарајућом документацијом, односно већ од 01. марта 2018. године, путем ПИС ФИ система, корисницима ће бити омогућено креирање и достављање Редовног годишњег финансијског извештаја, чији је рок за достављање 30.06.2018. године, као и замене јавно објављених финансијских извештаја и прописане документације.

 

У саопштењу је наведено да све детаљне информације и инструкције у вези са достављањем финансијских и других извштаја за 2017. годину, у форми правила, техничких и корисничких упутстава као и видео упутстава, корисници могу наћи у делу Регистра финансијских извештаја (http://www.apr.gov.rs/Регистри/Финансијскиизвештаји.aspx ), а сва спорна питања могу слати мејлом на следеће адресе и то:

 

- за ажурирање статусних података или података о законском заступнику потребно је упутити рекламацију на електронску адресу obveznicifi@apr.gov.rs,

- за решавање питања у вези примене ПИС ФИ система или проблема са потписивањем корисници се могу обратити на електронску адресу sd@apr.gov.rs и

- за додатна питања и објашњења у вези достављања извештаја која не можете наћи на интернет страници Агенције и у корисничким упутствима за састављање и достављање извештаја, на располагању је мејл адреса finizvestaji@apr.gov.rs.

 

АПР је на крају саопшења скренула пажњу корисницима који су извршили уплату прописане накнаде за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја и прописане документације, да не чекају упаривање накнаде са предметом, већ да скенирану уплатницу приложе на предвиђено место у оквиру  ПИС ФИ система, и доставе припремљени извештај.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste