Ново обавештење о начина рада Централног регистра фактура

Управа за трезор, 15. марта 2018. године, доставила је Обавешење корисницима јавних средстава које се односи на начин рада у Централном регистру фактура, које вам преносимо у наставку.


Ново обавештење о начина рада Централног регистра фактура (pdf)

АРХИВА ВЕСТИ

ereste