Информација о просечној заради исплаћеној у јануару 2018. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 075 од 26. марта 2018. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за јануар 2018. године износила је 69.218 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 50.048 динара.
 

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је већа за 2,2%, а реално за 1,9%, док је просечна нето зарада номинално већа за 2,7%, а реално за 2,4%.

 

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада номинално је већа за 6,8%, а реално за 4,8%, док је просечна нето зарада већа за 7,2% номинално, а за 5,2% реално.


Износе просечних зарада
, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

  

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

јануар 2018

јануар 2018

Република Србија - укупно

69.218

50.048

Зараде запослених у радном односу

69.581

50.328

Зараде запослених ван радног односа

47.304

33.155

Зараде запослених у правним лицима

73.157

52.959

Зараде предузетника и запослених код њих

38.444

27.305

Зараде у јавном сектору

78.582

56.585

Зараде ван јавног сектора

64.394

46.681

   

   


АРХИВА ВЕСТИ

ereste