Информација о просечној заради исплаћеној у фебруару 2018. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 102 од 25. априла 2018. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за фебруар 2018. године износила је 66.084 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 47.819 динара.

   

У односу на претходни месец, просечна бруто и нето зарада номинално је мања за 4,5%, а реално за 4,8%.

 

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада номинално је већа за 5,6%, а реално за 4,0%, док је просечна нето зарада већа за 6,0% номинално, а за 4,4% реално.


Износе просечних зарада
, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

   

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

фебруар 2018

фебруар 2018

Република Србија - укупно

66.084

47.819

Зараде запослених у радном односу

66.451

48.102

Зараде запослених ван радног односа

45.183

31.669

Зараде запослених у правним лицима

69.938

50.664

Зараде предузетника и запослених код њих

36.196

25.755

Зараде у јавном сектору

75.171

54.182

Зараде ван јавног сектора

61.417

44.550

   


АРХИВА ВЕСТИ

ereste