Кажњаваће се само грешке у обрачуну ПДВ а неће бити кажњавања за погрешно уношење података у Образац ПОПДВ

Министарство финансија је донело Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ, којим је прописано, између осталог, да у периоду од 1. јула 2018. године закључно са 30. јуном 2019. године, у поступцима провере правилности исказивања података у Обрасцу ПОПДВ - Преглед обрачуна ПДВ за порески период од __________ до _________ 20__. године, надлежни порески орган не узима у обзир погрешно исказане податке који не утичу на износ пореске обавезе.

   

Овим је решен, бар у наредном пероду, највећи страх пореских обвезника, да ће бити кажњавани само за погрешно (не)уношење података у Образац ПОПДВ, чак и ако то не утиче на износ пореске обавезе. Овим је решен тај проблем, и казне ће бити за неисправно утврђивање пореске обавезе (као и до сада) а не и за друге пропусте у попуњавању Обрасца ПОПДВ.

    

Опширније о овој, и другим изменама Обрасца ПОПДВ, писаћемо у наредном броју Рачуноводствене праксе


АРХИВА ВЕСТИ

ereste