Информација о просечној заради исплаћеној у априлу 2018. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 167 од 25. јуна 2018. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за април 2018. године износила је 67.901 динар, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 49.117 динара.

 

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је мања за 0,5%, а реално за 0,9%, док је просечна нето зарада номинално мања за 0,6%, а реално за 1,0%.

  

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада номинално је већа за 6,2%, а реално за 5,0%, док је просечна нето зарада већа за 6,7% номинално, а за 5,5% реално.


Износе просечних зарада
, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

  

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

април 2018

април 2018

Република Србија - укупно

67.901

49.117

Зараде запослених у радном односу

68.294

49.421

Зараде запослених ван радног односа

46.235

32.403

Зараде запослених у правним лицима

71.938

52.093

Зараде предузетника и запослених код њих

36.994

26.336

Зараде у јавном сектору

76.970

55.450

Зараде ван јавног сектора

63.342

45.934

 

АРХИВА ВЕСТИ

ereste