Информација о просечној заради исплаћеној у мају 2018. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 202 од 25. јула 2018. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за мај 2018. године износила је 69.684 динар, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 50.377 динара.

  

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је већа за 2,6%, а реално за 2,0%, док је просечна нето зарада номинално већа за 2,6%, а реално за 2,0%.

   

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада номинално је већа за 6,4%, а реално за 4,2%, док је просечна нето зарада већа за 6,9% номинално, а за 4,7% реално.


Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

   

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

 

мај 2018

мај 2018

   

Република Србија - укупно

69 684

50.377

   

Зараде запослених у радном односу

70 074

50 679

Зараде запослених ван радног односа

48 590

34 056

   

Зараде запослених у правним лицима

73 782

53 397

Зараде предузетника и запослених код њих

38 530

27 415

   

Зараде у јавном сектору

78 128

56 268

Зараде ван јавног сектора

65 467

47 435


АРХИВА ВЕСТИ

ereste