Нови правилници о ПДВ – формално омогућено подношење ПП ПДВ пријаве преко Обрасца ПОПДВ и друге измене

У „Сл. гласнику РС" бр. 60/18 објављени су Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ (даље у тексту: Измене правилника о пореској пријави) и Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ (даље у тексту: Измене правилника о ПОПДВ).

   

Циљ Измена правилника о пореској пријави је суштински то, да се правно - формално омогући да се пореска пријава за ПДВ, ПП ПДВ, попуњава на основу обрасца ПО ПДВ. Овим се само формализује постојеће стање ствари, јер је пропуштено да се уради раније.

   

Измене правилника о ПОПДВ су везане за евидентирање промета инвестиционог злата и услуга за њега везаних, и нису од ширег значаја, а о њима ће више речи бити у наредном броју Рачуноводствене праксе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste