Пореска управа омогућила достављање пореске пријаве ПЕП-ИПЈ за евидентирање издвојених пословних јединица привредних субјеката и складишта

Поводом актуелног питања евидентирања издвојених пословних јединица привредних субјеката и складишта, у складу са изменама чл. 25. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Пореска управа је на својој интернет страници http://www.poreskauprava.gov.rs/ , у делу „Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Обавезно пријављивање складишног и пословног простора Пореској управи", објавила информацију о обавезном пријављивању складишног и пословног простора Пореској управи, као и „Техничко упутство за евиденцију издвојених пословних јединица привредних субјеката и складишта".

    

Техничко упутство може се преузети путем следећег линка:

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_15254/PEP-IPJ - uputstvo 23.08.2018.-1.pdf

   

Према саопштењу Пореске управе, порески обвезници су дужни да Пореској управи достављају податке о свим складишним, односно пословним просторијама у којима обављају делатност као и да уредно пријављују евентуалне измене тих података, почев од 27. августа 2018. године.

               

Пријављивање се врши искључиво електронским путем преко портала е-ПОРЕЗИ, подношењем пореске пријаве „ПЕП-ИПЈ" према инструкцијама датим у Техничком упутству.

   

У саопштењу Пореске управе је напоменуто да су порески обвезници у обавези да Пореску управу уредно обавештавају о свим евентуалним изменама података и то пре почетка коришћења просторија у којима складиште, односно смештају добра, као и коришћења просторија у којима обављају регистровану делатност.

   

Непоступање пореских обвезника по члану 25. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, односно непријављивање Пореској управи, продајног, складишног, односно смештајног простора, у којима се смештају добра, односно врши промет, представља кривично дело недозвољеног складиштења робе, сходно члану 176а. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Роба која се затекне у просторијама које нису пријављене Пореској управи, биће одузета.

   

Такође, обвезник може бити и прекршајно одговоран сходно члану 179. Закона о пореском поступку и пореској администрацији уколико не поступи у складу са чланом 25. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste