Информација о просечној заради исплаћеној у јуну 2018. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 227 од 24. августа 2018. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за јун 2018. године износила је 68.047 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 49.226 динара.

 

У односу на претходни месец, просечна бруто и нето зарада номинално су мање за 2,3%, а реално за 2,7%.

 

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада номинално је већа за 5,3%, а реално за 2,9%, док је просечна нето зарада већа за 5,8% номинално, а за 3,4% реално.


Износе просечних зарада
, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

  

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

јун 2018

јун 2018

Република Србија - укупно

68.047

49.226

Зараде запослених у радном односу

68.527

49.595

Зараде запослених ван радног односа

45.759

32.071

Зараде запослених у правним лицима

72.170

52.262

Зараде предузетника и запослених код њих

36.856

26.254

Зараде у јавном сектору

75.707

54.552

Зараде ван јавног сектора

64.238

46.577

   


АРХИВА ВЕСТИ

ereste