Информација о просечној заради исплаћеној у јулу 2018. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 260 од 25. септембра 2018. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за јул 2018. године износила је 68.029 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 49.202 динара.

 

У односу на претходни месец, просечна бруто и нето зарада номинално су скоро на истом нивоу, а реално су веће за 0,3%.

 

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за јул 2018. године номинално је већа за 7,4%, а реално за 4,9%, док је просечна нето зарада већа за 7,9% номинално, а за 5,4% реално.


Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

   

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

 

јул 2018

јул 2018

   

Република Србија - укупно

68.029

49.202

   

Зараде запослених у радном односу

68.502

49.565

Зараде запослених ван радног односа

45.796

32.099

   

Зараде запослених у правним лицима

72.058

52.172

Зараде предузетника и запослених код њих

37.632

26.796

   

Зараде у јавном сектору

76.183

54.887

Зараде ван јавног сектора

64.012

46.401


АРХИВА ВЕСТИ

ereste