Информација о просечној заради исплаћеној у новембру 2018. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 014 од 25. јануара 2019. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за новембар 2018. године износила је 69.949 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 50.556 динара.

    

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је већа за 1,4% а реално за 1,7%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално већа за 1,3%, а реално већа за 1,6%.

 

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за новембар 2018. године номинално је већа за 6,5%, а реално за 4,5%, док је просечна нето зарада већа за 7,0% номинално, а за 5,0% реално.


Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

   

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

 

новембар 2018

новембар 2018

   

Република Србија - укупно

69 949

50 556

   

Зараде запослених у радном односу

70 398

50 901

Зараде запослених ван радног односа

47 398

33 222

   

Зараде запослених у правним лицима

74 194

53 677

Зараде предузетника и запослених код њих

37 962

27 035

   

Зараде у јавном сектору

78 165

56 283

Зараде ван јавног сектора

65 970

47 782


АРХИВА ВЕСТИ

ereste