Информација о просечној заради исплаћеној у децембру 2018. и неопорезиви износ за годишњи порез на доходак грађана за 2018. годину

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 041 од 26. фебруара 2019. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за децембар 2018. године износила је 72.167 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 52.372 динара.

     

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је већа за 3,2% а реално за 3,1%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално већа за 3,6%, а реално већа за 3,5%.

   

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за децембар 2018. године номинално је већа за 6,5%, а реално за 4,4%, док је просечна нето зарада већа за 7,4% номинално, а за 5,3% реално.

   

Такође, у наведеном саопштењу Републичког завода за статистику објављен је и податак о просечној заради исплаћеној у периоду јануар - децембар 2018. године. Просечна зарада у Републици Србији која је исплаћена у периоду јануар - децембар 2018. године износи 68.629 динара, а просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у периоду јануар - децембар 2018. године износи 49.650 динара.

   

Дакле, просечна годишња зарада у 2018. години износила је 823.548 динара (68.629 * 12), а неопорезиви износ за примену приликом утврђивања годишњег пореза на доходак грађана за 2018. годину износи 2.470.644 динара (823.548 * 3).
              

 Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

    

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

XII 2018

I-XII 2018

XII 2018

I-XII 2018

Република Србија - укупно

72 167

68 629

52 372

49 650

Зараде запослених у радном односу

72 572

69 057

52 690

49 981

Зараде запослених ван радног односа

50 843

46 893

35 635

32 867

Зараде запослених у правним лицима

76 662

72 700

55 700

52 653

Зараде предузетника и запослених код њих

38 319

37 651

27 308

26 801

Зараде у јавном сектору

78 247

76 926

56 431

55 423

Зараде ван јавног сектора

69 245

64 513

50 422

46 786

           


АРХИВА ВЕСТИ

ereste