Подношење пореске пријаве пореза на имовину ППИ-1 до 31. марта

Према одредбама Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС", бр. 26/01, ... , 99/18), порески обвезник који води пословне књиге и који је поднео пореску пријаву за имовину коју стекне, започне или престане да користи у току године, дужан је да до 31. марта сваке пореске године поднесе пореску пријаву са утврђеним порезом за ту годину.

             

Поводом учесталих питања претплатника Рачуноводствене праксе, подсећамо да су порески обвезници који воде пословне књиге, пореску пријаву пореза на имовину (на обрасцу ППИ-1) за 2019. годину дужни да поднесу до 31. марта 2019. године искључиво електронским путем, преко јединственог информационог система локалне пореске администрације:  https://lpa.gov.rs/jisportal/homepage 

  

Детаљније о утврђивању пореза на имовину за 2019. годину објављен је напис у Рачуноводственој пракси број 6/2019. 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste