Информација о просечној заради исплаћеној у марту 2019. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 129 од 24маја 2019. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за март 2019. године износила је 74.755 динарадок је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 54.271 динара.

      

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је већа за 3,3% а реално за 2,9%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално већа за 3,5%, а реално већа за 3,1%.

    

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за март 2019. године номинално је већа за 9,5%, а реално за 6,5%, док је просечна нето зарада већа за 9,9% номинално, односно за 6,9% реално.

 

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

     

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

март 2019

март 2019

Република Србија - укупно

74 755

54 271

Зараде запослених у радном односу

75 203

54 620

Зараде запослених ван радног односа

50 545

35 427

Зараде запослених у правним лицима

79 478

57 779

Зараде предузетника и запослених код њих

39 558

28 130

Зараде у јавном сектору

83 718

60 243

Зараде ван јавног сектора

70 529

51 455

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste