Документација која се доставља РФЗО ради остваривање права на накнаду зараде

Републички фонд за здравствено осигурање је, на својој интернет страници www.rfzo.rs/index.php/prijavanaos/bolovanja-isplata, објавио ново обавештење о документацији потребној за остваривање права на накнаду зараде која се исплаћује на терет средстава овог фонда, и то у случају када је привремена спреченост за рад наступила:

  

- пре 11. априла 2019. године; и

- 11. априла 2019. године и касније.

 

Опширније у вези са овим, биће објављен теркст у наредном броју РП.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste