У јавној расправи Нацрти Закона о рачуноводству и Закона о ревизији

Министарство финансија је објавило дугоочекиване нацрте Закона о рачуноводству и Закона о ревизији, и ставило их је у јавну расправу, уз могућност да све заинтересоване стране оставе коментар.

   

Нацрт Закона о рачуноводству се може видети на сајту https://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14765, где се могу оставити и коментари.

   

Нацрт Закона о ревизији се може видети на сајту https://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14767, где се могу оставити и коментари.

   

У наредном броју Рачуноводствене праксе ћемо опширније писати о нацртима Закона о рачуноводству и Закона о ревизији.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste