Информација о просечној заради исплаћеној у јуну 2019. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 225 од 26августа 2019. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за јун 2019. године износила је 74.009 динарадок је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 53.633 динара.

     

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је мања за 3,3% а реално за 3,0%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално мања за 3,2%, а реално мања за 2,9%.

   

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за јун 2019. године номинално је већа за 8,8%, а реално за 7,2%, док је просечна нето зарада номинално већа за 9,0%, односно за 7,4% реално.

 

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

 

    

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

јун 2019

јун 2019

Република Србија - укупно

74 009

53 633

Зараде запослених у радном односу

 74 492

 54 005

Зараде запослених ван радног односа

 48 580

 34 052

Зараде запослених у правним лицима

 78 786

 57 163

Зараде предузетника и запослених код њих

 38 982

 27 752

Зараде у јавном сектору

 82 474

 59 389

Зараде ван јавног сектора

 70 079

 50 961

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste