Објављен списак корисника средстава из Програма субвенција угоститељској и туристичкој привреди

На интернет страници Пореске управе објављен је Списак  привредних субјеката који су остварили право на коришћење бесповратних средстава у складу са Уредбом о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Сл. гласник РС" бр. 146/20) a може се погледати и претраживати путем следећег линка:

 

https://www.purs.gov.rs/program-subvencija-ugostitelji-decembar-2020.html


АРХИВА ВЕСТИ

ereste